Notice


 
작성일 : 20-11-11 13:49
2021년도 신입사원 서류전형 합격자 및 면접일
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 3,159  
1. 합격자 명단
 
    간바트 엥흐바트
    볼트해트
    김소영
    김덕용
    한재익
    박준성
    김정환
    김홍철
    김주성
    김보라
    홍원기

2. 면접일시
 
  2020년 11월 16일 월요일
  10시30분: 간바트엥흐바트, 볼트해트, 김소영, 김덕용, 한재익
  11시: 박준성, 김정환, 김홍철, 김주성, 김보라, 홍원기

3. 면접시 포트폴리오를 꼭 지참해 주시기 바랍니다.